Hæklet prinsessekrone / Crochet Prinsess Crown

Inspireret af mit projekt med de hæklede stjerner, faldt jeg over billeder af de skønneste hæklede prinsessekroner. Nøj, der er mange udgaver derude i det kreative cyberspace, men de var bare ikke lige hvad jeg søgte. En krone skal være smuk og delikat, ikke tyk og kluntet.
Men så fandt jeg denne smukke udgave. Det er faktisk en gammel svensk opskrift helt tilbage fra 1962 og er blevet brugt til datidens brude.
Inspired by my crocheted star project, I came across pictures of the most wonderful crocheted princess crowns. Wow, there are loads of versions out there in the creative cyberspace, but not all are equally pretty. A crown should be beautiful and delicate, not thick and clumbsy.
But then I found this beautiful version. It is actually an old Swedish recipe from all the way back to 1969 and were used by the brides of that time.

Krone1

Jeg har oversat den til dansk, og selvom den virker utrolig kringlet, når man lige kigger ned over den, så er den nem at gennemskue, når man først sidder med garnet i hænderne. Man skal bare tage en maske af gangen, og egentlig gøre som der står (og holde tungen lige i munden).
I translated it into English, and even though it seems quite complicated when you look at it, it’s easy to see through once you have the yarn in your hands. You just do one sticth at a time, and simply do as it says.

Find the English recipe at the Bottom of the post.

Krone4

Det skal du bruge:

 • Hæklenål str 2,5 (eller svarende til dit garn)
 • Bomuldsgarn i ønsket farve (eller svarende til din hæklenål)
 • Stoppenål
 • Saks
 • Stivelse – find opskrift og DIY her.

Forkortelser:

MR – Magisk Ring
lm – luftmaskefm – fastmaske
km – kædemaske
omg – omgang
stm – stangmaske
dbstm – dobbelt stangmaske
Picot  – 4 lm, 1 km i første lm.

Sådan gør du:

Start med 90 lm

 1. omg: 1 fm i hver maske

2. omg: Start med 1 km, *9 lm, spring over de næste 5 fm og lav 1 km i den 6. fm* Gentag 14 gange, afslut med 1 km (15 buer)

3. omg: Hækl 11 fm omkring hver bue, hæft ind i mellem hver bue med 1 km. Bryd garnet.

4. omg: Start med *1 fm i den midterste fm på en bue, 5 lm* Gentag 14 gange. (90)

5. omg: *1 fm i første fm, 5 fm omkring de 5 lm* Gentag 14 gange. (90)

6. omg: 1 km i første fm, 5 lm *spring over 2 fm, 1 stm i næste fm, 2 lm* Gentag  hele vejen rundt. Spring over 2 fm, 1 fm i tredje lm.

7. omg: 1 fm i første km * 2 fm omkring de 2 lm, 1 fm i næste km*. Gentag 20 gange. (90)

8. omg:  *9 lm, spring over 5 fm, 1 km i næste fm, 14 lm, spring over de 9 første lm nærmest nålen og hækl 5 dbstm i de sidste 5 lm, 1 km i næste fm, 9 lm, spring over 5 fm, 1 km i næste fm*. Gentag hele vejen rundt.  Bryd garnet. (Når du laver dbstm i luftmaskerne, bliver det en tunge, der ligesom ligge vandret langs arbejdet. Der skal være 7 tunger i alt.)

9. omg: *1 km omkring lm-buen af 9 lm,, 2 lm, 16 stm omkring lm-buen  ovenover de vandrette  dbstm, 2 lm, 1 km omkring lm-bue af 9 lm, 9 lm* Gentag 7 gange. Fæst med 1 km i første km.

10. omg: *1 fm omkring de 2 lm, 4 fm i de følgende stm, 1 picot, 4 fm, 1 picot, 4 fm, 1 picot, 4 fm, 1 fm omkring de 2 lm, 5 fm, 1 picot, 5 fm omkring lm-buen af 9 lm* Gentag 7 gange. Fæst med 1 km og bryd garnet.

Krone3Krone2Når du har hæklet kronen, kan du stive den ved hjælp af kartoffelmel. Du kan finde en DIY her.
Væd kronen i stivelsen, og lad den tørre op over et stort glas eller en vase.

 

 

 

 

 

 

 

 

You will need:

 • Crochet hook size 2,5 mm/ B
 • Cotton Blend Yarn
 • Needle
 • Scissors
 • Stiffening – You can find a DIY here.

Abbreviations:

MR – Magic Ring
ch – chain
sc – single crochet
sl st – slip stitch
rnd – round
dc – double crochet
tr – treble crochet
picot – 4 ch, 1 sl st in first chst(s) – stitch(es)

Crown

This is how:

Start by making 90 ch
Rnd 1: 1 sc in every stitch

Rnd 2: Start with 1 sl st, *9 ch, skip the next 5 st(s), do 1 sl st in the 6th st*. Repeat ** 14 times, finish off with 1 sl st. (15 bows)

Rnd 3: Make 11 sc around  every bow, do 1 sl st  in between every bow. Break off the yarn. (90)

Rnd 4 : Start with *1 sc in the middle st of a bow, 5 ch*. Repeat ** 14 times. (90)

Rnd 5: *1 sc in the first st, 5 sc around the 5 ch*. Repeat ** 14 times. (90)

Rnd 6: 1 sl st in the first st, 5 ch, *skip 2 st, 1 dc in next st, 2 ch*. Repeat  all the way around. Skip 2 st, sl st into 3rd ch.

Rnd 7: 1 sc in first sl st, *2 sc around the 2 ch, 1 sc in the next st*. Repeat ** 20 times. (90)

Rnd 8: *9 ch, skip 5 st, 1 sl st in the next st, 14 ch, skip the first 9 ch nearest the hook and make 5 tr in the last 5 ch, 1 sl st in the next st, 9 ch, skip 5 st, 1 sl st in the next st*. Repeat all the way around. Break off the yarn. (When you make the tc in the chain stitches it will create a tongue that is vertical to your work. You need 7 tongues in total.)

Rnd 9: *1 sl st around the ch bow of 9 ch, 2 ch, 16 dc around the ch-bow above the vertical tr’s, 2 ch, 1 sl st around the bow of the 9 ch, 9 ch*. Repeat ** 7 times.

Round 10: 1 sc around the 2 ch, 4 sc in the following dc, 1 picot, 4 sc, 1 picot, 4 sc, 1 picot, 4 sc, 1 sc around the ch. 5 sc, 1 picot, 5 sc around the ch-bow of the 9 ch*. Repeat ** 7 times. Finish off with 1 sl st. Break the yarn and weave in the ends.

 

When you’ve finished the crown, you can stiffen it with starch. You can find a DIY here.
Soak the crown in the starch and let it dry over a large glass or vase.

Skriv et svar