24 Days of Christmas – 22. december 2015

DIY: Juletræ af silkebånd – Ribbon christmas tree

Juletræer af silkebånd

Mangler juletræet stadig en smule pynt inden den store aften i morgen, kan du lave disse charmerende juletræer.

Is the christmas tree still in need of a few more ornaments before it all begins. Here is your chance to make these charming christmas trees.

Det skal du bruge:

 • Silkebånd (ca 70 cm pr juletræ)
 • 8-10 perler, der passer i silkebåndets bredde
 • 2 mindre perler, til at låse enderne med
 • Evt. en ekstra stor perle til juletræets top
 • Neutralfarvet tråd
 • Synål
 • Saks

Here is what you need:

 • Ribbon ( app 70 cm per tree)
 • 8-10 pearls, matching the width of the ribbon
 • 2 smaller pearls, used to lock the ends
 • 1 extra large pearl for the top of the tree
 • Neutral coloured thread
 • Sewing needle
 • Scissors

Sådan gør du:

Start med at føre tråden igennem nålen, og læg den dobbelt. Slut af med en knude i bunden, og klip det overskydende tråd af efter knuden.JUletræer af silkebånd2

Sæt den ene af de små “ende-perler” på tråden og lås den fast på tråden ved at føre nålen imellem de to tråde på stykket mellem knuden og perlen.

Sæt den første af de store perler på.

Så skal båndet sættes på tråden.
Start med at trække nålen igennem ca 3 cm inde på båndet. For at lave den første løkke, føres nålen igennem båndet efter ca 4 cm. Gentag for at få den tilsvarende løkke på den anden side.

Sæt den næste af de store perler på.Juletræer af silkebånd3

Nu skal den næste løkke laves så den er en anelse kortere end den forrige. Gentag på den anden side. Og sæt endnu en perle på.

Gentag processen med at lave mindre og mindre løkker til du når toppen, og har opnået formen som et juletræ.

Slut af med en stor perle (eller den større perle) og lås med en af de små perler.

Du låser ved at føre tråden igennem den lille perle to gange fra den samme side og derefter Juletræer af silkebånd4tråden igennem den løkke, der dermed skabes på siden af perlen.

Klip silkebåndet til så den er lidt kortere end den øverste løkke, som den ligger op ad.

Klip tråden til, så du kan lave et lille ophæng af det overskydende. Eller sy evt et ekstra stykke af silkebåndet på som ophæng.

 

 

This is how:

Start by threading the needle and have the two strands of thread next to each other. Finish off with a knot at the end and cut off the extra thread after the knot.

Put one of the smaller pearls on the thread and lock it by taking the needle between the two pieces of thread.

String the first of the big pearls.

Now its time for the ribbon. Start app 3 cm in. To make the first bow, push the needle through the ribbon after 4 cm. Repeat on the other side to get the second bow.

Put on the next of the big pearls.

For the next bow, make it slightly smaller the first. Repeat on the other side. Add another pearl.

Repeat with smaller and smaller bows till you acchieve the shape of a tree.

Finish off with a large pearl and lock the thread with the last small pearl.

Skriv et svar